Pieter Walraad heeft meer dan 20 jaar ervaring in het ontwerpen en realiseren van zowel kleinschalige als complexe projecten.
Zijn affiniteit met architectuur, waarin mensen centraal staan, heeft een aantal bijzondere gebouwen opgeleverd.

Zijn ervaringen als ontwerper, architect en vennoot van een veelzijdig architectenbureau hebben hem veel geleerd over architectuur, organisaties, mensen en uitvoerbaarheid.

Als zelfstandig architect kan hij maximaal met uw vragen bezig zijn.
En daarbij de thema’s uitdiepen die ons gezamenlijk raken.

Soms serieus, dan weer enthousiast; altijd vindt hij een gedragen oplossing met meerwaarde.