Het Laboratorium van Morgen

 

Newjoy concepts is vanuit zijn expertise gevraagd om mee te denken in het onderzoek naar het laboratorium van morgen.

 

AT Osborne

Onderwijs is steeds in beweging. Nieuwe didactische principes en ook steeds nieuwe generaties studenten moeten gehuisvest worden. Hoe ga je om met het gegeven dat het onderwijs verandert, terwijl de muren van een gebouw er voor jaren staan? Het zoeken naar goede en toekomstbestendige huisvestings- concepten vormen dan de basis. – AT Osborne

 

Toekomst onderzoeken

Dit onderzoek is gericht op de toekomstige ontwikkelingen binnen de laboratoria vanuit verschillende invalshoeken. Alle onderzoeken zijn gebeurt als basis vraag: ’hoe ziet de het lab voor de volgende generatie eruit?’ Dit is gedaan aan de hand van drie vertrekpunten: De community, Wonen en werken en Werken en de laboratoriumruimte.

 

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag, gingen Herman de Bruin, Thys Edelkoort en Pieter Walraad in gesprek met onderzoeksgroepen van uiteenlopende disciplines met wisselende laboratoriumtypes. Bij vier universiteiten organiseerden we ontwerp-ateliers met jonge promovendi, soms samen met medewerkers met huisvesting in hun portefeuille.

 

Verbeelden

Newjoy concepts heeft deelgenomen aan ontwerpateliers, interviews afgenomen, bevindingen getoetst en ideeën ontwikkeld met gebruikers. Daarnaast zijn door ons de visualisaties van de ruimtelijk oplossingen gemaakt voor deze publicatie.

 

Conclusies van dit onderzoek zijn te lezen in de publicatie uitgebracht door AT Osborne onder de naam: Het laboratorium van morgen.

 

Met dank aan: WUR (Dept. Agrotechnologie en Voederingswetenschappen, TU Delft (Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen) VU (Faculteit Betawetenschappen en UU (Life Science Lab)

Categorie
Conceptontwikkeling, Research