Studie renovatie en herinrichting labtoren RUG/UMCG Groningen

 

Newjoy concepts heeft samen met AT Osborne de studie afgerond naar de renovatie en herinrichting van de labtoren van Rijksuniversiteit Groningen / Universitair Medisch Centrum Groningen (RUG/UMCG). Er is onderzoek gedaan naar de organisatorische en ruimtelijk mogelijkheden van de toren. Er is een aanvullend plan gemaakt, naar wens van de opdrachtgever, van de mogelijkheden van het hele complex 3200. Bijzonder is dat het gebouw in gebruik moet blijven tijdens de renovatie.

 

Historische Hanzestad

Als historische Hanzestad huisvest Groningen tegenwoordig een van de grootste ziekenhuizen van ons land. Complex 3200 maakt deel uit van de binnenstadcampus van de RUG/UMCG. Deze campus is bestaat uit meerdere gebouwen.

 

Er zijn logistieke en functionele voorstellen gedaan voor een betere aansluiting van dit complex met het UMCG, aan de zuidzijde, en een nog te realiseren onderwijsgebouw en nieuw cultuurplein aan de noordzijde.

 

Ruimtelijk analyse

De smalle laboratorium toren uit 1975 telt 14 verdiepingen. Het casco van de gebouw is opgebouwd uit beton en metselwerk en verkeert in goede staat. Naar verhouding is er veel geveloppervlak maar beperkte daglichttoetreding en weinig vloeroppervlakte. De verdiepingshoogte en functionele verticale verbindingen zijn goed bruikbaar voor de renovatie.

 

Renovatiescenario’s labtoren

Op basis van de drie renovatiescenario’s ‘Sober, Innovatief en Nieuwbouw’ zijn verdiepingen 5 tot en met 14 onderzocht. Van de uitkomst daarvan is een plan ontwikkeld, met een toekomstbestendig en vooral stimulerende onderzoeksomgeving. Er is veel tijd gestoken in het inventariseren van wensen van de opdrachtgever en de gebruikers. Het voorgestelde ontwerp is gebaseerd op het concept van het nieuwe werken en is met alle betrokkenen uitgewerkt.

 

Een energetische verbetering van de gevel bleek noodzakelijk. Gebaseerd op de drie scenario’s zijn aanpassingen voorgesteld. Daarnaast is er gekeken naar het upgraden van de installaties.

 

Newjoy concepts heeft de eindsituatie gevisualiseerd en AT Osborne heef een technisch plan gemaakt, een faseringsplanning opgesteld en de investeringskosten inzichtelijk gemaakt.

 

“Wij zijn bijzonder tevreden over de procesadaptatie, de expert rol en de meerwaarde van het team, doordat ze de breedte van het project hebben opgezocht

Opdrachtgever
Categorie
Conceptontwikkeling, Research