AGW kantoren, OLVG, locatie West Amsterdam

 

Kantoren van nu
In het hoofdgebouw van OLVG, locatie West is een bestaande kantoorverdieping met traditionele cellenkantoren getransformeerd. Door slimme ingrepen is er een modern kantoorlandschap ontstaan. Hier in dit gebouw bevinden zich nu diverse administratieve en ondersteunende diensten.

 

Concept interieur
De toegang vanaf de liften komt uit in een grote lunch/koffiehoek met daarom heen diverse overlegmogelijkheden. Doordat dit de plek is om bezoekers te ontvangen ontstaat er rust op de afdeling. De centrale zone is hiermee tot aanlandzone benoemd.

 

In de vleugels is een deel van de gevelkantoren behouden net als de dubbele verkeers-structuur in het midden. De open zones zijn meanderend gepositioneerd met als resultaat een mooie mix van open en gesloten werkgebieden. Het geheel is ingevuld met 365 werkplekken, diverse overlegzitjes, cockpits en teamruimten. De verschillende werkgebieden vallen op door uitgesproken kleurgebruik in wanden en vloerafwerking. Er is bij de inrichting extra zorg geschonken aan de ruimteakoestiek door het aanbrengen van akoestische panelen. Dit interieurbeeld is ontworpen in samenwerking met Linda Cappetijn.

 

Activiteit Gerelateerde Werkomgeving
Activiteit Gerelateerde Werkomgeving ofwel AGW is een kantoor- en werkconcept dat ontwikkeld i.s.m. Veldhoen + Company. Dit concept gaat er vanuit dat verschillende mensen en verschillende dagelijkse werkzaamheden vragen om verschillende ruimtelijke werkomgevingen. Door het creƫren van de optimale situatie voor iedere activiteit (of dit nu geconcentreerd werk is, conceptontwikkeling, content creatie of kennis delen), heeft iedere persoon de keuzevrijheid dit zelf in te richten.

 

OLVG

OLVG is het stadsziekenhuis van Groot-Amsterdam. Dit toonaangevende en bijzondere ziekenhuis is al anderhalve eeuw verweven met de stad. OLVG is ontstaan uit de fusie van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in juni 2015. Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis is de hoofdlocatie OLVG, locatie Oost en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis is de hoofdlocatie OLVG, locatie West. Er is ook nog een nevenvestiging OLVG, locatie Spuistraat. Op deze locaties wordt zorg geboden aan alle inwoners van de stad. Daarnaast worden specialistische en complexe behandelingen uitgevoerd voor de mensen uit de regio.

 

NewJoy concepts is als architect al jaren betrokken bij OLVG en heeft ontworpen en gewerkt aan AGW kantoren, Poliklinische apotheek, Bloedafname, Personeelsrestaurant, Gipskamer, Anna Paviljoen, Centrale hal, Cardiologie, Masterplan en Onco-gym.

Categorie
Gezondheidszorg, Interieur